แจ้งประชาสัมพันธ์

     อ้างถึงหนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 326 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 แจ้งให้โรงเรียนรายงานความพร้อมในการขยายการจัดชั้นเรียนอนุบาล 3 ปี นั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วโรงเรียนสามารถส่งข้อมูลทาง E-mail : [email protected] ได้อีกช่องทางหนึ่ง

     จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

เบอร์โทร ผู้ประสานงาน ศน.สีไพล 093-1245957

Scan300160.1

ติดต่อเรา