ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่แบ่งปันความสุขให้หนูๆ

วันที่ 30 มกราคม 2560

คุณไพโรจน์ สมประสงค์และครอบครัว

ได้นำอาหาร รองเท้าและอุปกรณ์การเรียน มามอบให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ทุกคนค่ะ

Latest posts by โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ (see all)
ติดต่อเรา