ร่วมงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว

นายญาณวรุตม์  พิณสาย  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเขาฉกรรจ์  
ร่วมงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ(ครั้งที่17)ประจำปี 2560  
ณ โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ  ในวันที่  30  มกราคม  2560

ติดต่อเรา