การประเมินข้าราชการครู เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

วันนี้ (๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐) ที่ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้จัดการประเมินข้าราชการครู เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  ซึ่งมีผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 2 ราย  ประกอบด้วย  นางพิมพ์ชนก ธีระเศวตและ นางสาวอรวรรณ พิมพ์พระธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว  โดยมีคณะกรรมการ นำโดย นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว  นางผกาพร พรหมดำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ถาวร  นางศรีทอง จันทราและ นางวารี เพียรการ ครูโรงเรียนบ้านหน้าสถานี

ติดต่อเรา