ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับกลุ่มที่ ๑๒

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับกลุ่มที่ ๑๒ เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีนายชวลิต โพธิ์นคร ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา