โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 20-21 มัถุนายน 2557 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ.โรงเรียนการสรกสิวิทย์

นักเรียนได้รับ และเพิ่มพูนความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการทำเศรษฐกิจแบบพอเพียง

ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆคร้า

DSCF1873 DSCF1873

ติดต่อเรา