การติดตามนิเทศและพบกลุ่มโดย Coaching Team

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานการติดตามนิเทศและพบกลุ่มโดย Coaching Team เพื่อการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน นางสาวฐิติพร ภู่มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน เป็นผู้บรรยาย ต่อมาเวลา ๑๓.๐๐ น. ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองแก สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ เพื่อศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกของนักเรียน โดยมีนางสาวเนาวะรัตน์ ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก เป็นผู้บรรยาย (ชมคลิปได้ที่)  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=236054493510781&id=100013186956728

IMG_9580 IMG_9581 IMG_9582 IMG_9583 IMG_9584 IMG_9585 IMG_9586 IMG_9587 IMG_9588 IMG_9590 IMG_9591 IMG_9592 IMG_9593 IMG_9594 IMG_9595 IMG_9596 IMG_9597 IMG_9599 IMG_9601 IMG_9602 IMG_9603 IMG_9604 IMG_9605 IMG_9606 IMG_9607 IMG_9608 IMG_9609 IMG_9610 IMG_9649 IMG_9650 IMG_9651 IMG_9652 IMG_9653 IMG_9654IMG_9618IMG_9619IMG_9620IMG_9621IMG_9622IMG_9623IMG_9624IMG_9625IMG_9626IMG_9627IMG_9628IMG_9629IMG_9630IMG_9631IMG_9632IMG_9633IMG_9634IMG_9635IMG_9636IMG_9637IMG_9638IMG_9639IMG_9641IMG_9642IMG_9643IMG_9644IMG_9645IMG_9649IMG_9650IMG_9651IMG_9652IMG_9653IMG_9654

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา