กำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการ ค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าเล่าเรียนบุตร

แจ้งเพื่อทราบ

          การจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษาบุตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษสระแก้วเขต 1 จะดำเนินการเบิกจ่ายเอง ไม่จ่ายร่วมกับการจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง ประจำเดือน มกราคม 2560 มีกำหนดการดังนี้

          1.สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าเช่าบ้าน จ่ายในวันที่ 26 มกราคม 2560

          2.สวัสดิการการศึกษาบุตร  จ่ายภายในวันที่ 30 มกราคม 2560

 

สอบถามได้ที่ 037-425465 

ติดต่อเรา