การกรอกข้อมูลในระบบ NT Access ของนักเรียนชั้นป.3

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลโรงเรียน และข้อมูลนักเรียนในระบบ NT Access จาก Link : 180.180.244.44  ภายในวันที่  27 มกราคม 2560  ระบบจะปิดเวลา 24.00 น. หากโรงเรียนใดไม่ดำเนินการแก้ไขจะไม่สามารถจัดสนามสอบได้ และข้อมูลนักเรียนในกระดาษคำตอบจะไม่มี จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการให้เรียบร้อยตามกำหนดเวลา

    1. วนาสงเคราะห์           2. บ้านหนองขี้เห็น         3. สามัคคีประชาสรรค์        4. วัดใหม่โพธิ์ทอง     5. บ้านคลองสำอางค์              6. บ้านคลองอุดมสุข     7. บ้านเหล่ากกโก          8. บ้านโป่งดาวเรือง           9. บ้านคลองหาด        10. บ้านคลองไก่เถื่อน              11. บ้านหนองแก           12. บ้านหนองปรือ          13. บ้านพรสวรรค์  (วังน้ำเย็น/เขาฉกรรจ์)  14. วังจระเข้       15. บ้านหนองหว้า         16. บ้านวังทอง    

      และโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการแก้ไขข้อมูลผู้ปกครองนักเรียน ดังรายชื่อต่อไปนี้                                                                                  1. เขาสิงโต      2. ซับเกษมวังชุมทอง      3. บ้านแก้ง       4. บ้านแก่งสีเสียด      5. บ้านคลองนางาม    6. บ้านคลองผักขม             7. บ้านคลองยายอินทร์            8. บ้านคลองศรีเมือง        9. บ้านคลองสิบสาม    10. บ้านคลองหมากนัด    11. บ้านคลองหมี           12. บ้านคลองหาด (สาขาเขาช่องแคบ)       13.บ้านคลองอุดม     14. บ้านชุมทอง             15. บ้านซับเจริญ  16. บ้านซับมะนาว         17. บ้านซับสิงโต      18. บ้านด่าน         19. บ้านทัพหลวง          20. บ้านท่าช้าง          21. บ้านท่าเต้น          22. บ้านทุ่งพลวง       23. บ้านธารนพเก้า     24. บ้านนา (สามัคคีวิทยา)     25. บ้านเนินสวนอ้อย     26. บ้านวังจั่น        27. บ้านนาดี  28. บ้านเนินสะอาด    29. บ้านวังดารา           30. บ้านเนินดินแดง        31. บ้านพรหมนิมิต        32. บ้านวังแดง       33. บ้านวังปืน   34. บ้านเนินผาสุก     35. บ้านไร่สามศรี         36. บ้านวังยาง        37. บ้านวังรี          38. บ้านวังสำลี         39. บ้านศาลาลำดวน       40. บ้านแสงจันทร์       41. บ้านหนองข่า        42. บ้านหนองผักหนาม    43. บ้านห้วย    44. บ้านหินกอง       45. บ้านใหม่สระบุรี     46. วังไผ่                    47. วังศรีทอง         48. วัดเกศแก้ว    49. สามัคคีสกุลอรุณวิทยา    50. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 6      51. อนุบาลวังสมบูรณ์

            วิธีการแก้ไขข้อมูลให้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้

            ไปที่เมนูข้อมูลนักเรียน   เมนูย่อยที่ 1  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ     คลิกเลือกระดับชั้น…..ป.3   คลิกแสดงข้อมูล  คลิกที่ชื่อนักเรียน (ชื่อจะเป็นสีแดง)  และทำการแก้ไขข้อมูลนักเรียน /ข้อมูลผู้ปกครอง   คลิกบันทึก  ดำเนินการแก้ไขไปทีละคนจนเสร็จ

           ขอย้ำ    ระบบการกรอกข้อมูลจะปิดเวลา 24.00 น. ของวันที่ 27  มกราคม 2560

ติดต่อเรา