ประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET)

นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  (ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับศูนย์สอบ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐

20170125_091511 20170125_091513 20170125_091612 20170125_091622 20170125_091627 20170125_091633 20170125_091644 20170125_091718 20170125_091734 20170125_091739 20170125_091747 20170125_091756 20170125_091801 20170125_091805 20170125_091810 20170125_091814 20170125_091819 20170125_091823 20170125_091827 20170125_091833 20170125_091839 20170125_091849 20170125_091900 20170125_091906 20170125_091913 20170125_091926(0) 20170125_091926 20170125_091941 20170125_091959 20170125_092008 20170125_092014 20170125_092048 20170125_092059 20170125_092110 20170125_092120 20170125_092126 20170125_092134 20170125_092142 20170125_093524 20170125_093718 20170125_093739 20170125_093815 20170125_093833 20170125_094729 20170125_094731

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา