ค่ายปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน โรงเรียนกลุ่มประถมศึกษาตำบลท่าเกษม ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2560 ณ วัดโคกสัมพันธ์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

IMG_5412-tile2

ติดต่อเรา