การกรอกข้อมูลนักเรียนชั้นป.3ในระบบ NT Access

แจ้งโรงเรียนที่กรอกข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในระบบ NT Access แล้ว ให้ตรวจสอบด้วยว่าได้กรอกข้อมูล

พื้นฐานของโรงเรียนในเมนูข้อมูลโรงเรียนเรียบร้อยแล้วหรือไม่ เพราะมีหลายโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลนักเรียนมาแล้ว

แต่ไม่มีข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน รบกวนโรงเรียนช่วยตรวจสอบด้วย

ติดต่อเรา