กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอแจ้งประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยผู้ที่มีความสนใจสามารถเข้าศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.admission.pi.in.th สอบถามโทร ๐๓๗ – ๔๒๕๑๔๑ ต่อ ๓๐๖,๓๐๗

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา