แจ้งเก็บค่าเบี้ยประกันเมืองไทยประกันชีวิต กลุ่มข้าราชการและลูกจ้าง กธ.150018

            แจ้งเก็บค่าเบี้ยประกัน เมืองไทยประกันชีวิต  ตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ04153/ว86  ลงวันที่ 11 มกราคม 2560   (ตามที่แจ้งเก็บภายใน 20 มกราคม 2560   แต่ยังยืดเวลาได้ถึง ภายใน 27 มกราคม 2560 นี้)

แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งค่าเบี้ยประกัน ตามรายชื่อ……..รายละ      165    บาท

1.โรงเรียนบ้านท่าช้าง   จำนวน   8 ราย

 

 

1.thai001thai002thai003thai006thai005thai004

ติดต่อสอบถามได้ที่  โสภณวิชญ์  กัณเหตุ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

โทร. 0941489694

ติดต่อเรา