การยื่นแบบลดหย่อนภาษี ประจำปี 2560

แจ้งประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบลดหย่อนภาษี ประจำปี 2560 ผู้ที่ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการลดหย่อนภาษีจากปี 2559 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามไฟล์ที่แนบมาให้นี้ และโปรดยื่นแบบมายัง กลุ่มการเงินฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

037-425465 / 085-2827779

010101

 

ติดต่อเรา