การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

ด้วยจังหวัดสระแก้ว ได้ขอความร่วมมือให้ สพป.สระแก้ว เขต 1 คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 1 คน เพื่อส่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัด สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอแจ้งให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ดูรายละเอียดในการสมัคร ได้ที่ www.sakaeo.go.th และให้จัดส่งเอกสารให้ สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 25 มกราคม 2560

ติดต่อเรา