ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100วัน)

ผอ.ญาณวรุตม์  พิณสาย  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเขาฉกรรจ์  ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100วัน)
ในวันที่  20  มกราคม  2560  ณ  วัดถ้ำเขาฉกรรจ์  ต.เขาฉกรรจ์  อ.เขาฉกรรจ์  จ.สระแก้ว
250910 250911 250907 250908 250909

ติดต่อเรา