พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ) ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

IMG_0001 IMG_9470 IMG_9474 IMG_9476 IMG_9480 IMG_9485 IMG_9487 IMG_9489 IMG_9490 IMG_9493 IMG_9494 IMG_9498 IMG_9499 IMG_9501 IMG_9502 IMG_9503 IMG_9504 IMG_9505 IMG_9506 IMG_9507 IMG_9508 IMG_9510 IMG_9511 IMG_9517 IMG_9520 IMG_9521 IMG_9522 IMG_9523 IMG_9538

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา