ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา

     ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้แจ้งหนังสือที่ ศธ 04157/ว 4286 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 และแจ้งหน้าเว็บไซด์ วันที่ 13 มกราคม 2560 ให้โรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 โรงเรียน เพื่อเข้ารับการอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในวันที่ 22 -23 มกราคม 2560 ณ หอประชุมบุนนาค นั้น 

     บัดนี้โรงเรียนในสังกัดได้สมัครเข้าร่วมโครงการครบจำนวน 50 โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวและให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดเตรียมอุปกรณ์ตามเอกสารดังแนบมาในวันที่ 22 มกราคม 2560 ด้วย

  1. ขวดไวตามิลต์ คนละ 1 ขวด
  2. ขวดแยมพร้อมฝา 1 ขวด
  3. กรรไกร
  4. ไม้บรรทัด
  5. มีดคัตเตอร์
  6. ขวดพลาสติก 0.6 ลิตร และ 1.5 ลิตร พร้อมฝาปิด อย่างละ 1 ขวด
  7. กระดาษหนังสือพิมพ์
  8. ผ้าขนหนู
  9. ผ้าขี้ริ้ว

pig

ติดต่อเรา