โรงเรียนบ้านท่าเกษมได้พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ (อพวช.)

โรงเรียนบ้านท่าเกษมได้พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ (อพวช.)

ณ  โรงเรียนสระแก้ว    

วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๐

page page2 page3 page5

ติดต่อเรา