กำหนดการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

   แจ้งโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ  มาลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ติดต่อเรา