อพวช.สัญจร

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญนำโดยครูเรืองอุไร เสือดี ได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ ไปร่วมงาน อพวช.สัญจจร ณ โรงเรียนสระแก้ว

IMG_0635 IMG_0636 IMG_0637 IMG_0638 IMG_0647 IMG_0649 IMG_0651 IMG_0652 IMG_0653 IMG_0654 IMG_0657 IMG_0659 IMG_0660 IMG_0663 IMG_0665 IMG_0666 IMG_0667 IMG_0668 IMG_0670 IMG_0672 IMG_0677 IMG_0679 IMG_0682 IMG_0685 IMG_0687 IMG_0689 opvs

ติดตามเราได้ทาง

www.bannumsub.com

https://www.facebook.com/thanormchit/

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน/บันทึกภาพ

เรืองอุไร เสือดี ควบคุมการผลิต

วันชัย ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา