ศน.นิธิวดี เยี่ยมน้ำซับ

วันที่ 17 มกราคม 2560 ท่านศึกษานิเทศก์นิธิวดี  ป่าหวาย  ศึกษานิเทศก์ สพป. สระแก้ว เขต 1  ได้มานิเทศติดตามการจัดการศึกษา  และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ขาดเรียน ใน ม.3

IMG_0621 IMG_0622 IMG_0623 IMG_0624 IMG_0625 IMG_0627 IMG_0628 IMG_0629 nites

ติดตามเราได้ทาง

www.bannumsub.com

https://www.facebook.com/thanormchit/

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน/บันทึกภาพ

เรืองอุไร เสือดี ควบคุมการผลิต

วันชัย ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา