ร่วมงานวันเด็กสพป.สก.เขต1

โรงเรียนบ้านหนองหว้า  ได้นำคณะกลองยาวร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ
ซึ่งจัดโดยจังหวัดสระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 และ ร.ร.อนุบาลวัดสระแก้ว
ณ  ร.ร.อนุบาลวัดสระแก้ว ในวันเสาร์  ที่  14  มกราคม  2560
IMG_1126 IMG_1138 IMG_1159 IMG_1206 IMG_4918 IMG_4934 IMG_5114 IMG_5143 IMG_5153 IMG_5154

ติดต่อเรา