วันครู 60

ผู้บริหารเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังน้ำเย็น นำโดย นายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 จัดกิจกรรมวันครู ปี 60 ได้จัดพิธีถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดยมี นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร นายอำเภอวังน้ำเย็น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ได้มอบช่อดอกไม้ ให้แก่ครูที่ได้รับอนุมัติเลื่อน วิทยฐานะ และ มอบ เกียรติบัตรให้แก่ครูดีไม่มีอบายมุข ทั้งนี้ยัง ได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการครูทุกสังกัดที่มาร่วมงานวันครูในครั้งนี้อีกด้วย
วันที่ 16 มกราคม 2560
ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

16114459_1805577429696969_3733845811850624574_n

15977144_1805577159696996_8329275801026579215_n

15977887_1805577166363662_5788876820023680698_n

15965046_1805578249696887_6551550041684807103_n

16105766_1805581113029934_2359315216305318970_n

15965246_1805581599696552_6422487806675575511_n

16105571_1805584446362934_4231346032204746617_n

16114202_1805579866363392_610917815506789865_n

16002848_1805583549696357_2677206061091523423_n

16114991_1805583219696390_8923028580659564079_n

15965284_1805582449696467_3181955869313428176_n

15966007_1805584926362886_5981627000993394819_n

16114550_1805576013030444_989722938627154357_n

16114771_1805575613030484_5516780277824070124_n

15978022_1805580183030027_4188007656412494400_n

16002871_1805575793030466_73355503010103954_n

16003273_1805579873030058_4160950370940154332_n

16105610_1805579736363405_6173595753562627999_n

15977765_1805585393029506_4817589976524811394_n

16003220_1805587803029265_4127370453328289104_n

16003173_1805589133029132_6284884450181426484_n

16003208_1805600813027964_4281052067909289645_n

16142462_1805584273029618_3459560075090920713_n

16114899_1805583976362981_2436872632153292256_n

 

 

 

ติดต่อเรา