ขอเชิญเยี่ยมชมงาน “อุทยานหลวงราชพฤกษ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขอเชิญเยี่ยมชมงาน “อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ประจำปี ๒๕๕๘ ” สิ้นสุดโครงการ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยศึกษาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร การจัดรวบรวมพรรณไม้นานาพันธุ์ และสถาปัตยกรรมที่งดงามมากกว่า ๕๐ สวน และมีการฝึกอบรมเพื่อการเรียนรู้ทางการเกษตร ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร ๐๕๓ – ๑๑๔ ๑๑๐-๕

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา