ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินในสถานศึกษา

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://spskps.ku.ac.th/nkku/ และส่งแบบเสนอโครงการไปยัง [email protected] ภายในวันที่ ๓  มีนาคม ๒๕๖๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา