ประชาสัมพันธ์หลักสูตร “ครูสมาธิ”

     ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าเรียนหลักสูตร “ครูสมาธิ” รุ่นที่ 40 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และมีกำหนดปฐมนิเทศในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.  สอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมสาย จึงตระกูล  โทรศัพท์ 089-9265228   รายละเอียดระเบียบการและใบสมัครตามเอกสารแนบท้าย

ติดต่อเรา