สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วมีความประสงค์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โดยกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.admission.pi.in.th และโทร ๐๓๗ – ๔๒๕ ๑๔๑ ต่อ ๓๐๖ , ๓๐๗

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา