16 มกรา บูชาครูทั้งแผ่นดิน

16 มกราคม 2560 นายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ในการนนี้มีกิจกรรมระลึกถึงพระคุณครูและมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูที่ได้รับรางวัลจากนายอำเภอวังน้ำเย็น

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด ถ่ายภาพ/รายงาน

ณัชสุคนธ์ พรมมาก ถ่ายภาพ

มาลัย คงชมแพ่ง กำกับ

วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต

ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

IMG_7763 IMG_7764 IMG_7786 IMG_7789 IMG_7823 IMG_7836 IMG_7846

ติดต่อเรา