วันเด็ก..มหาเจริญ

13 มกราคม 2560 นายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา จัดงานวันเด็กให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านมหาเจริญ โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนเข้าร่วมอย่างมากมาย

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด ถ่ายภาพ/รายงาน

ณัชสุคนธ์ พรมมาก ถ่ายภาพ

มาลัย คงชมแพ่ง กำกับ

วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต

ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

IMG_7071 IMG_7076 IMG_7107 IMG_7131 IMG_7181 IMG_7195 IMG_7230 IMG_7249 IMG_7263 IMG_7329 IMG_7385 IMG_7386

ติดต่อเรา