วันครู ๖๐

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ท่านผอ.วันชัย  ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ และคณะครู ได้เข้าร่วมงานวันครู ๖๐ ณ  สพป.สระแก้ว เขต ๑

IMG_0483 IMG_0485 IMG_0487 IMG_0490 IMG_0492 IMG_0493 IMG_0495 IMG_0496 IMG_0497 IMG_0498 IMG_0500 IMG_0504 IMG_0505 IMG_0507 IMG_0508 IMG_0509 IMG_0510 IMG_0511 IMG_0513 IMG_0515 IMG_0516 IMG_0517 IMG_0519 IMG_0521 IMG_0522 IMG_0523 IMG_0525 IMG_0530 IMG_0535 IMG_0536 IMG_0537 IMG_0538 IMG_0539 IMG_0540 IMG_0542 IMG_0543 IMG_0544 IMG_0545 IMG_0546 IMG_0547 IMG_0548 IMG_0550 IMG_0557 IMG_0559 IMG_0562 IMG_0570 IMG_0572 IMG_0574 IMG_0581 IMG_0582 IMG_0588 IMG_0591 IMG_0592 IMG_0594 IMG_0595 IMG_0596 IMG_0597 IMG_0606 IMG_0608 IMG_0609 IMG_0610 IMG_0616 IMG_0617 IMG_0619

ติดตามผลงานเราได้ทาง

https://www.facebook.com/thanormchit/

www.bannumsub.com

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

เรืองอุไร  เสือดี  ควบคุมการผลิต

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา