ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดเครือข่ายวังน้ำเย็น เครือข่ายตาหลังใน และเครือข่ายมหาเจริญ

ตามที่คณะผู้บริหารได้ปรึกษาหารือในเรื่องของการย้ายพระพุทธรูปจากหน้า สปอ.วังน้ำเย็น (เดิม) มาประดิษฐานที่ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 นั้น ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการไปไม่มีกำหนด เนื่องจากไม่สะดวกในหลาย ๆ ด้าน ส่วนกำหนดจะเป็นเมื่อไรจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ติดต่อ สพป.สก.1