วันเด็ก ๖๐

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ท่านผอ.วันชัย ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้จัดงานวันเด็กขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้แสดงออกและทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ซึ่งในงานได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม มอบของขวัญ และทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากนายกอบต.สระขวัญ นางบุญช่วย ช่างนับ มาเป็นประธานเปิดงาน

children day IMG_0016 IMG_0034 IMG_0038 IMG_0051 IMG_0064 IMG_0065 IMG_0068 IMG_0070 IMG_0071 IMG_0074 IMG_0076 IMG_0078 IMG_0080 IMG_0082 IMG_0087 IMG_0101 IMG_0104 IMG_0106 IMG_0114 IMG_0123 IMG_0126 IMG_0129 IMG_0142 IMG_0150 IMG_0153 IMG_0154 IMG_0156 IMG_0160 IMG_0164 IMG_0171 IMG_0183 IMG_0191 IMG_0195 IMG_0204 IMG_0205 IMG_0236 IMG_0242 IMG_0250 IMG_0254 IMG_0265 IMG_0276 IMG_0278 IMG_0287 IMG_0290 IMG_0295 IMG_0307 IMG_0322 IMG_0338 IMG_0364 IMG_0367 IMG_0369 IMG_0380 IMG_0390 IMG_0407 IMG_0413 IMG_0431 IMG_0452 IMG_0463 IMG_0471 IMG_0476 IMG_9910 IMG_9924 IMG_9925 IMG_9933 IMG_9934 IMG_9939 IMG_9945 IMG_9948 IMG_9951 IMG_9963 IMG_9964 IMG_9974 IMG_9977 IMG_9982 IMG_9987 IMG_9998

ติดตามผลงานเราได้ทาง

www.bannumsub.com

https://www.facebook.com/thanormchit/

ถนอมจิตร พอใจ  รายงาน

เรืองอุไร เสือดี  ควบคุมการผลิต

วันชัย ธนังไพศาล อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา