พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ วันครู ปี ๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๐ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้จัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และพิธีอ่านคำฉันท์เทิดพระเกียรติและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติมาเป็นประธาน ทั้งนี้ประธานได้อ่านสาส์นของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการครูผู้มาร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วย สถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกหน่วยงาน ในเขตอำเภอเมืองสระแก้วทุกโรงเรียน (ชมคลิปผู้ว่าฯสระแก้วมอบโอวาท คลิก https://youtu.be/1DMaeHc3XhE)

 IMG_0001 IMG_1057 IMG_1058 IMG_1059 IMG_1060 IMG_1061 IMG_1062 IMG_1064 IMG_1066 IMG_1067 IMG_1068 IMG_1072 IMG_1073 IMG_1074 IMG_1075 IMG_1076 IMG_1078 IMG_1079 IMG_1081 IMG_1082 IMG_1085 IMG_1087 IMG_1088 IMG_1089 IMG_1092 IMG_1093 IMG_1095 IMG_1098 IMG_1099 IMG_1100 IMG_1101 IMG_1102 IMG_1103 IMG_1105 IMG_1106 IMG_1107 IMG_1108 IMG_1109 IMG_1111 IMG_1113 IMG_1116 IMG_1117 IMG_1118 IMG_1120 IMG_1121 IMG_1122 IMG_1123 IMG_1124 IMG_1125 IMG_1126 IMG_1128 IMG_1129 IMG_1134 IMG_1136 IMG_1137 IMG_1139 IMG_1141 IMG_1143 IMG_1144 IMG_1145 IMG_1146 IMG_1147 IMG_1148 IMG_1149 IMG_1150 IMG_1151 IMG_1152 IMG_1153 IMG_1154 IMG_1155 IMG_1157 IMG_1158 IMG_1161 IMG_1164 IMG_1165 IMG_1166 IMG_1167 IMG_1169 IMG_1172 IMG_1173 IMG_1174 IMG_1175 IMG_1176 IMG_1177 IMG_1178 IMG_1179 IMG_1180 IMG_1181 IMG_1182 IMG_1183 IMG_1184 IMG_1185 IMG_1186 IMG_1187 IMG_1188 IMG_1189 IMG_1190 IMG_1191 IMG_1192 IMG_1193 IMG_1194 IMG_1195 IMG_1196 IMG_1197 IMG_1198 IMG_1199 IMG_1200 IMG_1201 IMG_1202 IMG_1203 IMG_1204 IMG_1205 IMG_1206 IMG_1207 IMG_1208 IMG_1209 IMG_1210 IMG_1211 IMG_1212 IMG_1213 IMG_1214 IMG_1215 IMG_1216 IMG_1217 IMG_1221 IMG_1222 IMG_1224 IMG_1225 IMG_1226 IMG_1227 IMG_1228 IMG_1231 IMG_1232 IMG_1235 IMG_1238 IMG_1239 IMG_1242 IMG_1243 IMG_1245 IMG_1247 IMG_1249 IMG_1250  IMG_1252 IMG_1255

 

 

ติดต่อเรา