ไม่จับมือขวา

โรงเรียนบ้านเทศมงคล

ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ

ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายลุ่มน้ำพระปรง

ณ  โรงเรียนเขาปูน  ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม  2557

IMG_2446IMG_2467

IMG_2483

IMG_2507

IMG_2449

IMG_2452

IMG_2454

IMG_2455

IMG_2458

IMG_2495

IMG_2491

IMG_2490

ติดต่อเรา