พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครู ปี ๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณอาคารสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ โดยเริ่มเวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ จำนวน ๔๙ รูป ณ อาคารเอนกประสงค์รวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ 

IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003 IMG_0827 IMG_0828 IMG_0829 IMG_0830 IMG_0831 IMG_0832 IMG_0833 IMG_0836 IMG_0839 IMG_0840 IMG_0841 IMG_0842 IMG_0843 IMG_0844 IMG_0845 IMG_0846 IMG_0847 IMG_0848 IMG_0849 IMG_0850 IMG_0851 IMG_0852 IMG_0853 IMG_0854 IMG_0855 IMG_0857 IMG_0858 IMG_0859 IMG_0861 IMG_0863 IMG_0864 IMG_0866 IMG_0867 IMG_0868 IMG_0869 IMG_0870 IMG_0871 IMG_0872 IMG_0873 IMG_0874 IMG_0875 IMG_0876 IMG_0877 IMG_0879 IMG_0880 IMG_0881 IMG_0882 IMG_0884 IMG_0885 IMG_0887 IMG_0888 IMG_0889 IMG_0891 IMG_0892 IMG_0893 IMG_0894 IMG_0895 IMG_0896 IMG_0897 IMG_0898 IMG_0899 IMG_0900 IMG_0901 IMG_0907 IMG_0909 IMG_0911 IMG_0912 IMG_0913 IMG_0915 IMG_0916 IMG_0917 IMG_0918 IMG_0919 IMG_0920 IMG_0922 IMG_0923 IMG_0925 IMG_0926 IMG_0927 IMG_0928 IMG_0929 IMG_0932 IMG_0933 IMG_0934 IMG_0935 IMG_0936 IMG_0937 IMG_0938 IMG_0939 IMG_0940 IMG_0941 IMG_0942 IMG_0943 IMG_0944 IMG_0945 IMG_0946 IMG_0947 IMG_0948 IMG_0949 IMG_0950 IMG_0951 IMG_0952 IMG_0953 IMG_0954 IMG_0955 IMG_0956 IMG_0957 IMG_0958 IMG_0959 IMG_0960 IMG_0961 IMG_0962 IMG_0963 IMG_0964 IMG_0965 IMG_0966 IMG_0967 IMG_0968 IMG_0969 IMG_0970 IMG_0971 IMG_0972 IMG_0973 IMG_0974 IMG_0975 IMG_0976 IMG_0977 IMG_0980 IMG_0981 IMG_0982 IMG_0983 IMG_0984 IMG_0985 IMG_0986 IMG_0987 IMG_0988 IMG_0989 IMG_0990 IMG_0991 IMG_0992 IMG_0993 IMG_0994 IMG_0995 IMG_0997 IMG_0998 IMG_0999 IMG_1000 IMG_1001 IMG_1002 IMG_1003 IMG_1004 IMG_1005 IMG_1006 IMG_1007 IMG_1008 IMG_1009 IMG_1010 IMG_1011 IMG_1012 IMG_1013 IMG_1014 IMG_1015 IMG_1016 IMG_1017 IMG_1018 IMG_1019 IMG_1020 IMG_1021 IMG_1022 IMG_1023 IMG_1024 IMG_1025 IMG_1026 IMG_1027 IMG_1028 IMG_1029 IMG_1030 IMG_1031 IMG_1032 IMG_1033 IMG_1034 IMG_1035 IMG_1036 IMG_1037 IMG_1038 IMG_1039 IMG_1040 IMG_1041 IMG_1042 IMG_1043 IMG_1044 IMG_1045 IMG_1046 IMG_1047 IMG_1048 IMG_1049 IMG_1050 IMG_1051 IMG_1052 IMG_1053 IMG_1054 IMG_1055 IMG_1056นครู
รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา