แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 ในลิงค์นี้ https://docs.google.com/document/d/11OrwFgDD9OinThCV31K1TLmCaE5L73ruSKdqBCfdNiU/edit?usp=sharing  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ม.ค. 2560 

*โรงเรียนที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้เปลี่ยนตัวอักษรเป็นสีดำ   

*ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนใดคลาดเคลื่อนกรุณาแก้ไขให้ด้วยนะคะ   “ศน.กรองทอง วันสวัสดิ์ 0933276797”

Manual

ติดต่อเรา