โรงเรียนบ้านท่าเกษมได้จัดกิจกรรม”วันเด็กแห่งชาติ “

โรงเรียนบ้านท่าเกษมได้จัดกิจกรรม”วันเด็กแห่งชาติ “

เมื่อวันที่ 13  เดือน มกราคม   พ.ศ. 2560  

ณ  โรงเรียนบ้านท่าเกษม 

page6 page4 page5 page7 page8

 

Message us