กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

นำโดยท่านผู้อำนวยการอังศนา  เพียรการ และคณะครูโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

         1.กิจกรรมเกมนันทนาการในระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา

         2.กิจกรรมการออกร้านแจกอาหารและเครื่องดื่มของคณะผู้ปกครองในชุมชน

         3.กิจกรรมสอยดาวแจกของขวัญกับนักเรียน

           กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี  20170113_091249  20170113_094058

           20170113_093702  20170113_093328  20170113_093147

           20170113_093116  20170113_091307  20170113_091412

                                                      1484293729825 

                                                        1484293727189

                                       ****************************

                             อติศักดิ์ สุดเสน่หา / จุฑามาศ  สาระปัญญา        ถ่ายภาพ

                                            อติศักดิ์  สุดเสน่หา      รายงาน

 

ติดต่อเรา