***เลือกประธานนักเรียน ’57***

วันที่ 19 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านเนินดินแดงได้จัดกิจกรรมเลือกประธานนักเรียน

เพื่อเป็นตัวแทนในการเป็นผู้นำของนักเรียนช่วยงาน และสอดส่องดูแลเรื่องต่างๆ ภายในโรงเรียนร่วมกับคณะครู

s11s1

s10

s5

s2

s4

s3

s8

s7

s9

ติดต่อเรา