กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร่วมกับ สพป.สระแก้ว เขต ๑ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีท่าน สมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดงาน และมีท่าน พีระพงษ์ ไชยทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยการนำของท่าน ผอ.ประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว คณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมทั้งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสระแก้วมาร่วมจัดกิจกรรมอย่างคับคั่ง

1

4

4 (2)

4 (3)

4 (4)

5 (2)

5 (3)

5

6

26

6 (2)

8 (2)

8

11

15

16 (2)

16 (3)

17

20 (2)

20

click-e1474680977668

 

 

ติดต่อเรา