งานวันเด็ก โรงเรียนบ้านวังรี

ผอ.ธีรโชติ  เจริญยิ่ง  คณะกรรมการสถานศึกษา คณะที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีอุปการะคุณ

ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังรี

IMG_0782 IMG_0796 IMG_0822 IMG_0833 IMG_0869 IMG_0884 IMG_0892 IMG_0922 IMG_0937 IMG_0942 IMG_0951 IMG_0954 IMG_0967 IMG_0968 IMG_0991 IMG_1004 IMG_1019 IMG_1020 IMG_1024 IMG_1029 IMG_1043 IMG_1052 IMG_1054 IMG_1059 IMG_1068 IMG_1098 IMG_1126 IMG_1130 IMG_1136 IMG_1142 IMG_1155 IMG_1158 IMG_1171 IMG_1194 IMG_1215 IMG_1216 IMG_1235 IMG_1238 IMG_1242 IMG_1244 IMG_1278

ติดต่อเรา