วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด

วันเด็กแห่งชาติ

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ร่วมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน

มีการแสดงเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พร้อมทั้งยังมีการแจกทุนการศึกษา เลี้ยงอาหาร แจกขนม ของรางวัลมากมาย สำหรับนักเรียน ผู้ปกครองและผู้มาร่วมงาน

 

ติดต่อเรา