รายชี่อเต็นท์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2560

Untitled-1

รายชี่อเต็นท์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2560
เสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2560
ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
เต๊นท์ที่ หน่วยงาน รายการ
1.สายชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว กิจกรรม ปาเป้า เป่าโป่ง ปีนป่าย
2.สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว จัดนิทรรศการและตรวจสุขภาพ
3.มูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถาน กิจกรรม เล่นเกม แจกของขวัญรางวัล
4.ธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว กิจกรรม เกมชิงของขวัญรางวัล
5.กลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม อาเซียนพาเพลิน
6.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จัดนิทรรศการและแนะนำการรักษาสุขภาพ
7.สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดสระแก้ว จัดนิทรรศการและเกมชิงของขวัญรางวัล
8.วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว จัดนิทรรศการและเกมชิงของขวัญรางวัล
9.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว จัดนิทรรศการและเกมชิงของขวัญรางวัล
10.กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ (ร.ร.อนุบาลวัดสระแก้ว) จัดนิทรรศการและเกมชิงของขวัญรางวัล
11.คุณแม่สุนีย์ ธรรมจิตร คุณสงวน ภู่ผ่านและคณะ อาหารและเครื่องดื่ม
12.วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้ว จัดนิทรรศการและเกมชิงของขวัญรางวัล
13.สสวท.สระแก้ว และบริษัทกลาง จัดนิทรรศการและเกมชิงของขวัญรางวัล
14.ทนายจุมพล ดีทองสุข เพลงเกม อาหาร เครื่องดื่มของขวัญรางวัล
15.ขนส่งจังหวัดสระแก้ว กิจกรรม นิทรรศการ เกม ของขวัญรางวัล
16.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว จัดนิทรรศการและเกมชิงของขวัญรางวัล
17.บริษัทอีซูซุ สาขาสระแก้ว จัดนิทรรศการและเกมชิงของขวัญรางวัล
18.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว จัดนิทรรศการและเกมชิงของขวัญรางวัล
19.บูรพาสระแก้วมอเตอร์ (รถจักยานยนต์ซูซูกิ) อาหารและเครื่องดื่ม
20.ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว เกมชิงของขวัญรางวัล อาหารและเครื่องดื่ม

21.สภาการเกษตร จัดนิทรรศการ ครึ่งเต๊นท์
22.กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ รถสายพานลำเลียงกำลังพล จำนวน 4 คัน ในสนาม
23.ร้านเจริญภัณฑ์ (คาราบาวแดง) กิจกรรม เล่นเกม แจกของขวัญรางวัล
24.วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จัดนิทรรศการและการแสดงหุ่นยนต์ ใต้ถุนตึกเขียว
25.กรมช่างทหารอากาศ กองทัพอากาศดอนเมือง การแสดงบินเครื่งบินเล็ก ในสนาม
26.ฟาร์มม้า ตะวันแมนชั่น ซุ้มคาวบอย
27.กองกำลังบูรพา การแสดงโชว์สุนัขสงคราม ในสนาม

อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จัดกิจกรรม พิธีเปิด
-การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
-การแสดงระบำเทพบันเทิง
-การเต้น To Be Number One Dancercise 2017 จำนวน 2 ทีม รุ่น Junior และรุ่น Pre-Teenage หน้าอาคาร 4 บนถนนหน้าเวทีปล่อยผ้าแพร
-การแสดง Love Milk Day สสจ.สระแก้ว
-การแสดงกลองยาว รร.บ้านหนองหว้า
-การแสดงกลองยาว รร.บ้านเขาข่า

บริเวณโรงเรียน ติดอาคาร โรงอาหารโรงเรียน บ้านลมและเด่งดึ่ง
บริเวณโรงเรียน ติดอาคารอนุบาลปีที่ 2 บ้านลมและเด่งดึ่ง

ติดต่อเรา