กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ร่วมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ผู้อำนวนการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน

ได้จัดการแสดงเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล  – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

มีการแจกทุนการศึกษา  แจกชุดนักเรียน ชุดพละ  เลี้ยงอาหาร   แจกขนม  ของรางวัลมากมาย

เมื่อวันศุกร์  ที่  13  มกราคม  2560

11

 children1_0060

children1_0061

children1_0063

children1_0066

children1_0070

children1_0072

children1_0076

children1_0019

children1_0077

children1_0079

55

children1_0081

children1_0024

66

children1_0014

children1_0015

children1_0016

children1_0068

children1_0020

children1_0021

children1_0026

children1_0027

children1_0028

children1_0029

children1_0030

children1_0031

children1_0032

children1_0033

children1_0034

children1_0035

children1_0036

children1_0064

children1_0065

children1_0086

children1_0087

children1_0088

children1_0089

children1_0090

children1_0091

children1_0042 - Copy

 children1_0043 - Copy  

children1_0044

 

 

 

ติดต่อเรา