กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

โรงเรียนบ้านลุงพลู

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 

โดยมีการแสดงของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล  – ชั้นประถมศึกษาปีที่6

และเลี้ยงอาหาร   แจกขนม  ของรางวัลมากมาย

เมื่อวันศุกร์  ที่ ๑๓  มกราคม  2560

*********

 2

2.1

 

3

4

5

6

ติดต่อเรา