กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

     ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เชิญสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในระดับประถมศึกษาให้แก่บุคลากรทางการศึกษาที่ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา หรือผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน จำนวนทั้งสิ้น 50 โรงเรียน

     ในการนี้ จึงขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดที่สนใจสมัครเข้ารับการพัฒนาภายในวันที่ 19 มกราคม 2560 และให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดเตรียมอุปกรณ์ในการอบรมดังนี้

  1. ขวดไวตามิลต์ คนละ 1 ขวด
  2. ขวดแยมพร้อมฝา 1 ขวด
  3. กรรไกร
  4. ไม้บรรทัด
  5. มีดคัตเตอร์
  6. ขวดพลาสติก 0.6 ลิตร และ 1.5 ลิตร พร้อมฝาปิด อย่างละ 1 ขวด
  7. กระดาษหนังสือพิมพ์
  8. ผ้าขนหนู
  9. ผ้าขี้ริ้ว

ติดต่อ ศน.มาลี  พิณสาย เบอร์ 0871287963

ติดต่อเรา