อำเภอเคลื่อนที่เยือนโรงเรียนวังไผ่

อำเภอวังสมบูรณ์ นำโดยท่านกฤษณพันธ์ เดชครุธ นายอำเภอวังสมบูรณ์

และส่วนราชการต่างๆ จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

ที่โรงเรียนวังไผ่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและชาวบ้านบ้านวังไผ่

และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวังไผ่และมอบเงินกองทุนหมู่บ้านให้กับโรงเรียน

 IMG_4722IMG_4737IMG_4695IMG_4729IMG_4765IMG_4659

IMG_4663

IMG_4751IMG_4717IMG_4672IMG_4684IMG_4692

ติดต่อเรา