กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา  ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2560 ในวันที่ 12 มกราคม 2560   โดยในงานมีได้มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป และกิจกรรมการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 และแจกขนมและของรางวัลมากมาย

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

ติดต่อเรา